Pagdating ng mga hapones sara foster dating coach

Sumama sina Quezon at OsmeƱa sa mga sundalong patungong Corregidor at hindi nagtagal ay umalis sila patungong Estados Unidos, at doon pinamahalaan ang Komonwelt.Inutusan si Mac Arthur na pumunta sa Australia, kung saan sinimulan niya ang planong pagbabalik sa Pilipinas.

Nagpatuloy ang pagtatanggol ng mga Pilipino hanggang sa pagsuko ng mga sundalong Pilipino at Amerikano sa Bataan noong Abril 9, 1942 at ang Corregidor noong Mayo 6.Nang mapagdugtung-dugtong niya ang mga katotohanan tungkol sa batang ito ay napagtanto niya : batang ulila ito na galing lalawigan na lumuwas sa malaking lungsod bilang isang utusan.Gusto ng gurong maranasan ng batang iyon ang maging masaya, makitang makipagtakbuhan sa mga bata at umakyat sa pook na ipinagbabawal.Agad na nag-organisa ang mga awtoridad ng militar ng Hapon ng bagong istraktura ng pamahalaan sa Pilipinas at itinatag ang KALIBAPI (Kapisanan sa Paglilingkod sa Bagong Pilipinas).Isinaayos nila ang Konseho ng Estado na nagpatupad ng mga pang-sibil na batas hanggang Oktubre 1943, nang ideklara nila ang Pilipinas bilang isang malayang bansa.Ang republikang nasa ilalim ng mga Hapones na pinamunuan ni Jose P.

You must have an account to comment. Please register or login here!